Βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της Φύσης και της Κοινωνικής Περμακουλτούρας ως Θεωρία για Μάθηση

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το NASPLY είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού μεταξύ των νέων και περιθωριοποιημένων νέων, την ανάπτυξη των ψηφιακών, επιχειρηματικών και βιοτικών δεξιοτήτων τους και την αύξηση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης μέσω της φύσης και της κοινωνικής περμακουλτούρας, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.